Welkom

We zijn een groep ouders van een zoon of dochter met een autisme spectrum stoornis. Het doel is het zo zelfstandig mogelijk laten wonen van onze zoon of dochter en het daarbij collectief organiseren van de nodige zorg. Informeel zijn we in 2005 in samenwerking met MEE Helmond gestart. Bij de eerste bijeenkomsten zaten ouders uit de gehele regio Helmond. In eerste instantie had het geheel een min of meer vrijblijvend karakter totdat zich in 2006 de mogelijkheid voordeed om aan te haken bij de ontwikkeling van een Woonservicezone van woningstichting BergOpWaarts (BOW) in de St. Jozefparochie van Deurne. Hiervoor heeft vanuit de grote groep in Helmond zich een deel afgesplitst welke de voorkeur had voor een woning in Deurne. Daarmee was de basis gelegd voor ASTA-Deurne.

image_1 (6)

In onze Stichting hebben zich de ouders van tien personen verenigd. In april 2007 zijn we officieel een stichting geworden en zijn we gestart om allerlei zaken te  regelen zodat onze leden op een goede en veilige manier kunnen wonen waarbij zorg op maat geleverd kan worden. Uitgangspunt is dat er sprake is van zelfstandig wonen.

Door de bijzonder goede contacten met de plaatselijke woningbouwvereniging BOW zijn in 2010 de eerste vijf woningen betrokken. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan om  de zorg collectief te organiseren. Dit is een proces van vallen en opstaan en door de enigzins verschillende vorm en omvang van zorg is dit een lastig aspect waar we op dit moment nog  volop mee aan de slag zijn.

Omdat continuïteit van groot belang is denken wij eraan om te werken met een reservelijst voor het geval dat een van onze deelnemers onverhoopt mocht afhaken. Voor ouders uit de Deurne of directe omgeving waar geen wooninitiatieven worden  ontwikkeld en die interesse hebben in ons project nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen.